Účetnictví

Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech:

 • komplexní vedení účetnictví;
 • průběžné zpracovávání účetnictví;
 • komplexní zpracování mezd a vedení personální agendy;
 • účetní poradenství, vytváření vnitropodnikových účetních směrnic;
 • zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech;
 • kontrola formální správnosti dokladů, jejich zaúčtování;
 • sestavení daňového přiznání k DPPO, DPH, k silniční daňe, daňe s nemovitých věcí a s převodu nemovitých věcí a dalsích;
 • manažerské a finanční účetnictví: vypracování zpráv a interních reportů;
 • prispusobeni vedení účetnictví pro společnosti se zahraničním kapitálem;
 • priprava účetních zaverek dle požadavku zahraničních vlastniků;
 • tvorba cizojazyčných tiskových výstupů;
 • zpracování účetních výkazů do mezinárodně čitelné podoby - IAS/IFRS, resp. US GAAP, a nebo do specifické podoby výkazů, vyplývající z interních požadavku a pravidel jednotlivých společností;
 • příprava rozpočtu;
 • rekonstrukce účetnictví a interni audit;
 • pravidelné i jednorázové ověřování správnosti účetnictví, inventura jednotlivých účtů, zavedeni systém vnitrní kontroly. V těchto záležitostech upřednostňujeme osobní a individuální přístup. 
Většina našich stálých zákazníků má sjednané individuální měsíční paušální sazby ale je i možnost jednorázové platby za využití našich služeb. Na Vaši žádost Vám rádi sestavíme individuální nabídku. Cena, kterou my sdělujeme zákazníkům, je vždy konečná (při dodržení objemu poptávaných služeb).