Poradenství

Společnost Seldby CZ s.r.o. nabízí kvalifikovanou konzultační a poradenskou pomoc. Poradíme Vám při zakládání společností, správě obchodních společností či rozšíření stávajícího podnikání, zpracování podnikatelského záměru, v počáteční fáze podnikání, napřiklad s pracovně-právními otázkami, záležitostmi statutárních zástupců, vnitřními směrnicemi a smlouvami, ozdravení či revitalizace stávajících firem a nebo při zrušeni (likvidace) společnosti.

Poskytujeme poradenskou pomoc především v v oblasti účetnictví, ekonomické a organizační poradenství a služby interního auditu, zaměřeného na podstatné nedostatky v účetnictví, odhalení protiprávních jednání a účetních podvodů uvnitř účetní jednotky a na stanovení opatření nutných k prevenci vzniku problémů. Výsledkem je větší míra ujištění vlastníků. V oblasti podnikatelského poradenství nabízíme řadu konzultačních a poradenských služeb pro oblast financování projektů s dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů. Provádíme interní audit a rekonstrukce účetnictví za minulá období.