Svěřenské fondy

Svěřenecký Fond.
 
 
Fond není právnickou osobou. Svěřenecký fond je vlastnost „ownerless“ - oddělené majitel nemovitosti nemá žádnou kontrolu a podán příjemci - „koncového vlastníka“ Pokud jsou splněny určité další podmínky, zakladatel, majitel a správce mohou být stejná osoba.
 
 
 
Časté cíle / klíčové výhody.
 
 
- anonymita majitele
 
- regulace pořadí dědictví
 
- omezení rizika, například v souvislosti s podnikáním
 
- alternativa k manželské smlouvě
 
 
 
1) anonymita - v souladu s platnými právními předpisy nejsou informace o fondu k dispozici veřejnosti a nebudou viditelné při vyhledávání na internetu. Pouze informace o správci jsou k dispozici ve veřejné doméně. Fond však podléhá registraci v obchodním soudu a tyto informace jsou přístupné veřejným orgánům České republiky.
 
 
 
2) Fond je účinným nástrojem pro plánování a změnit pořadí za sebou, což umožňuje nakládat s majetkem podle vlastního uvážení, například vyloučit dědice ze zákona, nebo naopak patří osoby, které nemají nárok na dědictví podle zákona. Nadace je účinnou alternativou vůle a na rozdíl od vůle je téměř nemožné ji napadnout.
 
 
 
3) Nemovitost investovaná do fondu není majetkem podnikatele, a proto nemůže být zabavena.
 
 
 
4) Nemovitost investovaná do fondu před sňatkem není vlastnictvím společníka a v případě rozvodu nebude předmětem majetkových nároků.
 
 
 
Nevýhody / Důležité informace ve fázi plánování vytvoření fondu.
 
 
 
Fond není nástrojem daňového plánování.
 
 
 
Vytvoření fondu je především preventivní opatření. V případě stávajících majetkových nebo soudních problémů je zřízení fondu neúčinné, jelikož lze podat opravný prostředek u soudu.
Dokumenty o založení fondu nelze změnit. Neopodstatněnost charty může vyvrátit všechny výhody fondu.
Při vytváření fond by měl vzít v úvahu náklady na jeho následnou údržbu - jako jsou finanční výkazy, dodržením formálních povinností, v souladu s platnými právními předpisy.  
Ne všechny banky jsou připraveny otevřít bankovní účet. Také při otevření bankovního účtu bude banka zpravidla vyžadovat úplné informace o zakladatelích a příjemcích fondu.
 
 
 
Naše služby
 
Nabízíme poradenské služby a služby pro vytváření a správu finančních prostředků.
 
Společnost Seldby CZ s.r.o. má potvrzení Svereneckého poradce a spravce, č. 511305. Při tvorbě, plánování, řízení a organizaci fondu, jsme také spolupracovat s společnost Svěřenecká správa s.r.o., zakladatel rodu manažerů a poradců soukromých fondů ČR (Komory Svěřeneckých poradců se správců ČR, www.kspscr.cz). Jedná se o jedinou společnost v České republice, která má mezinárodní certifikaci Family Office Services Switzerland a zaručuje vysokou úroveň služeb.
 
S praktickými zkušenostmi při vytváření a správě finančních prostředků nabízíme nejen formální přístup, ale především praktické rady,  týkající se organizace a řízení.
Jsme zaměřeny na plánování - definování cilé, identifikace osoby příjemce, možný postup převodu práv či dědických práv a povinností a omezení (v případě potřeby) práv správce fondu a omezení rizik.